web analytics


Coaching en supervisie


Geïnteresseerd?
Neem contact op!


Coaching

Bewustwording, persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren en toepassen van eigen mogelijkheden zijn de kern.

Wil jij een ander perspectief, je blik verruimen of een andere beweging maken? In mijn coaching ga ik op weg met jou en je leervraag. Ik loop een stukje met je op.  Gewoontes en patronen hebben je gebracht tot waar je nu bent. Ik stel vragen, luister, confronteer en bied je steun, theorie en ruimte om te experimenteren. Het doel is dat jij de helderheid krijgt om de regie te pakken. Mijn coaching kenmerkt zich doordat ik naast praten je ook letterlijk in beweging breng zodat jij jouw autonome onderzoek kunt doen.


Praktisch

  • Sessies: we werken zo kort als mogelijk, meestal is dat 5 tot 10 keer. Ik werk 1,5 uur a 2 uur per sessie.
  • Intake: Ik doe een intake gesprek van 75 – 120 minuten. Daarin stellen we de vraag, het doel en de werkwijze vast en doen een stuk werk. Aan het einde besluiten we als de klik er is hoe we verder gaan. Ik factureer dit gesprek als 1 standaard sessie.
  • Uitgangspunten: mijn visie is gestoeld op het gedachtegoed van Parker Palmer. Daarnaast werk ik met schema’s uit de Transactionele Analyse, Geweldloze Communicatie, Focussing (Gendlin) en Deep Democracy.
  • Vertrouwelijkheid: Wat tijdens de coaching ter sprake komt, wordt door mij niet naar buiten gebracht, ook niet wanneer je leidinggevende daarnaar vraagt. Een evaluatiegesprek met jou en de leidinggevende is mogelijk. Ik vul dan slechts aan welk resultaat ik heb gezien.
  • Klassenmanagnement: Indien de coachvraag betrekking heeft op het leiding geven aan groepen/klassen, behoren lesbezoeken tot de mogelijkheden van het traject.


Voor wie

Ik coach voornamelijk mensen die met mensen werken over het omgaan met jezelf als professional. Ook voor levens- of liefdesvragen kun je bij mij terecht. Uiteindelijk hangt alles met elkaar samen en ben je een geheel.


Supervisie

Stilstaan bij je eigen gedragingen, gevoelens, vermogens, behoeften, normen en waarden is de kern van supervisie.

Supervisie is een leermethode waarin jij als professional die met mensen werkt, je eigen stijl van werken verbetert en actualiseert. Je houdt je eigen handelen tegen het licht en reflecteert op werkervaringen. Om goed te zijn in je werk is het van belang dat je weet wat je doet en waarom. Niet de ander of het probleem staat centraal, maar de manier waarop je als professional daarmee omgaat. Jij verwerft inzicht in het eigen handelen en kan dit zo duurzaam verbeteren. De voornemens die je maakt, worden in de praktijk gebracht of geoefend. De supervisiemethode gaat uit van zelfsturing en zelfbepaling door de supervisant.


Praktisch

  • Individueel traject: een supervisietraject individueel is 10 sessies van 1 uur en kost 1250 euro inclusief BTW.
  • Groepssupervisie: Ook geef ik regelmatig supervisie voor twee tot vier mensen. In groepssessies leren supervisanten van en met elkaar. Deze kunnen op maat worden ingekocht door scholen en of bedrijven. Doorgaans zijn dit 12-15 sessies van 1,5 a 2 uur. Tarieven hiervoor zijn op aanvraag.
  • Supervisieverklaring: Je ontvangt, omdat ik LVSC geregistreerd ben, na afloop van een traject een Verklaring Supervisie, bruikbaar voor beroepsverenigingen, als voorsupervisie, of als bewijs van opleidingssupervisie.