web analytics


Trainingen

Ik bied diverse trainingen op maat aan over:

  • stevig in de klas
  • stevig in de sectie: hoe zorg je dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt
  • conflicthantering in teams en in de klas: praktische handvatten
  • omgaan met pesten in de school, in de klas aan de hand van herstelgericht werken
  • gesprekken met ouders: de gouden driehoek, deep democracy en herstelgericht werken

Daarbij gebruik ik:

  • Transactionele analyse
  • Geweldloze Communicatie
  • Herstelgericht werken
  • Deep Democracy (Lewis methode)

Daarnaast verzorg ik met Bregje Pel op open inschrijving de training:

  • Met zwier voor de klas: over persoonlijk leiderschap

Tevens bied ik trainingen aan over Deep Democracy (Lewis Methode) in het onderwijs:

Heldere besluiten nemen met je klas, met je team of met je school of zelfs met ouders.
Maar ook, het goede gesprek voeren met je team of klas: hoe doe je dat, train de trainer.